• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को व्यय अनुमानको विवरण
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • वित्तीय हस्तान्तरण वापतको अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म
शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकाशित मिति
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ७९/८० Economic Survey - 2079-80web.pdf Fri, 06/16/2023 - 09:22
प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) बन्द हुने सूचना ७९/८० Sun, 06/11/2023 - 19:19
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !! ७९/८० Fri, 07/14/2023 - 17:14
अग्रिम सवारी साधन कर असुली सम्बन्धी सूचना ७९/८० अग्रिम सवारी साधन कर असुल सम्बन्धी सूचना.pdf Sun, 04/23/2023 - 12:25
स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट ७९/८० वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट (2).pdf Tue, 04/18/2023 - 13:18
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९/८० आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि ऐन २०७९.pdf Mon, 04/17/2023 - 17:23
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षीक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ७९/८० अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन_compressed.pdf Mon, 04/10/2023 - 13:27
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश विशेष अनुदान, २०७९_compressed.pdf Sun, 03/19/2023 - 11:51
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश समपूरक अनुदान, २०७९_compressed.pdf Sun, 03/19/2023 - 11:48
मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौं हातेमालो ७९/८० Sun, 02/05/2023 - 11:49