• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को व्यय अनुमानको विवरण
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • वित्तीय हस्तान्तरण वापतको अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म
फोटो नाम पद महाशाखा/शाखा इमेल फोन नं
डा. नारायण प्रसाद रेग्मी डा. नारायण प्रसाद रेग्मी प्रदेश सचिव narayan.regmi@nepal.gov.np 091-525490
Siddharaj Joshi सिद्धराज जोशी उपसचिव
युवराज बस्नेत युवराज बस्नेत उपसचिव 091-520107
धन बहादुर रोकाया धन बहादुर रोकाया शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौ/राजस्व) dhanrokaya.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
अर्जुन खड्का अर्जुन खड्का शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौ/राजस्व) contact.arjun.khadka@gmail.com 091-520107
मेखराज जैशी मेखराज जैशी कम्प्युटर अधिकृत mekhjoshi.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
कमला शाही कमला शाही शाखा अधिकृत kamalashahi.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
भोजराज जोशी भोजराज जोशी लेखा अधिकृत लेखा शाखा joshibhojraj46@gmail.com 091-520107
खगेन्द्र साउँद खगेन्द्र साउँद शाखा अधिकृत khagendrasaud.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
सुरज श्रेष्ठ सुरज श्रेष्ठ अधिकृत (छैठौ) surajshrestha.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
ललिता देउपाल ललिता देउपाल कम्प्युटर अधिकृत (छैठौ) lrs.lali@gmail.com 091-520107
दुर्गादत्त भट्ट दुर्गादत्त भट्ट अधिकृत (छैठौ) durgabhatt.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
हरकम सिंह धामी हरक सिंह धामी कम्प्युटर अधिकृत (छैठौ) harakdhami.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
Madhav Prasad Joshi माधव प्रसाद जोशी अधिकृत (छैठौ) joshimadhavprasad@gmail.com 091-520107
keshav raj Joshi केशवराज जोशी अधिकृत (छैठौ) 091-520107
जय बहादुर बोहरा जय बहादुर बोहरा सहायकस्तर (पाँचौ) jaybohora.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
जयराम बजगाई जयराम बजगाई सहायकस्तर (पाँचौ) jayarambajgai.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
केशव प्रसाद भट्ट केशव प्रसाद भट्ट स. कम्प्युटर अपरेटर keshavbhatt.moea@sudurpashchim.gov.np 091-520107
रामवहादुर डंगौरा रामवहादुर डंगौरा कार्यालय सहयोगी rambdrdanguara@gmail.com 091-520107
शेरबहादुर भट्टराई शेरबहादुर भट्टराई कार्यालय सहयोगी sherbahadurbhattarai1@gmail.com 091-520107
रोज बहादुर बम रोज बहादुर बम हलुका सवारी चालक 091-520107
रोशन जंग बम रोशन जंग बम हलुका सवारी चालक 091-520107
ram sagar chaudhary रामसागर चौधरी हलुका सवारी चालक 091-520107
Karan Singh Saud करनसिंह साउँद हलुका सवारी चालक 091-520107
खुसीराम चौधरी खुसीराम चौधरी कार्यालय सहयोगी 091-520107
भवकेशर जोशी भवकेशर जोशी कार्यालय सहयोगी 091-520107
Pravesh Soren प्रवेश सोरेन कार्यालय सहयोगी 091-520107