• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को व्यय अनुमानको विवरण
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • वित्तीय हस्तान्तरण वापतको अनुदान खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन
  • मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७९ फागुनसम्म

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी आफ्ना अमूल्य सुझावहरू आगामी २०८० जेठ १० गतेभित्र यस मन्त्रालयको वेवसाईट www.moeap.sudurpashchim.gov.np को “बजेट सुझाव” मेनुमार्फत वा मन्त्रालयको इमेल moea@sudurpashchim.gov.np  मा समेत पठाउन सकिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।