• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!
  • अग्रिम सवारी साधन कर असुली सम्बन्धी सूचना
  • स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र सवारी साधन कर बाँडफाँट
  • सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७९
  • आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षीक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी आफ्ना अमूल्य सुझावहरू आगामी २०८० जेठ १० गतेभित्र यस मन्त्रालयको वेवसाईट www.moeap.sudurpashchim.gov.np को “बजेट सुझाव” मेनुमार्फत वा मन्त्रालयको इमेल moea@sudurpashchim.gov.np  मा समेत पठाउन सकिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।